How To Order

HOW TO ORDER

วิธีการสั่งซื้อ หรือสั่งผลิตสินค้า

เนื่องจากเราเป็นผู้ผลิตในรูปแบบโรงงาน รองรับการผลิตได้ในจำนวนมาก ก่อนที่ลูกค้าจะสั่งผลิตงาน ควรทำความเข้าใจในขั้นตอนการสั่งผลิต เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้ชิ้นงานที่ถูกต้อง สวยงาม ตรงตามสเปค ซึ่งวิธีและขั้นตอนในการสั่งผลิตมีดังนี้ 🙂


เพียง 5 ขั้นตอนง่าย ๆ ...

ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามรายละเอียดขอคำแนะนำเกี่ยวกับวัสดุต่างๆ  หรือส่งแบบงานเพื่อทำการประเมิณราคา

• ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-538-0844
• ทางอีเมล์ info@ideaad.co.th
• หรือทางเว็บไซต์ คลิกที่นี่

ลูกกค้าสามารถส่งแบบงาน เพื่อให้ฝ่ายขายเสนอราคา ได้ทางอีเมล์ของฝ่ายขาย หรืออีเมล์กลางของบริษัท ได้ที่ info@ideaad.co.th

ชำระค่ามัดจำสินค้า หรือชำระเต็มจำนวน (แล้วแต่ตกลง) ทางบริษัทจะจัดทำตัวอย่างชิ้นงาน (หากลูกค้าต้องการ) เพื่อให้ลูกค้ายืนยันการผลิตต่อไป

หากลูกค้ายืนยันการผลิตตามตัวอย่าง  ทางบริษัทจะดำเนินการผลิตชิ้นงานจริงเป็นลำดับต่อไปจัดส่งถึงมือลูกค้าเป็นลำดับต่อไปจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าตามกำหนด โดยรถขนส่งของบริษัท หรือขนส่งเอกชน ตามตกลง