AIS


Portfolio Description
  • 50
  • มีนาคม 12, 2019

งาน เอไอเอส สเปคการ์ด ออกแบบและแปรรูปอะคริลิคด้วยช่างที่ชำนาญงาน โดยเริ่มจากการออกแบบ 3D และผลิตได้ตรงตามแบบ  เนื่องจากงานนี้เป็นงานโชว์ จึงจำเป็นต้องอาศัยความปราณีต สวยงามเป็นพิเศษ

Portfolio Details